THÔNG TIN CHUNG

   Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Hà Huy Tập

      Địa chỉ         : Ngõ 16, đường Phú Hào -  Thành phố Hà Tĩnh 

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG Hà Huy Tập

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Quốc Hùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Phạm Văn Đức

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Huyên

Phó Bí thư Đảng ủy - CT UBND

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Quốc Hùng

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Nguyễn Thị Kim Hoa

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

III. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

  Trưởng ban
2   Phó ban
3   Ban viên
4   Ban viên
5   Ban viên

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

 

Trưởng  ban
2   Phó ban
3   Ban viên
4   Ban viên

 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Huyên

Chủ tịch UBND phường

2

Phạm Viết Cường

Phó Chủ tịch UBND phường

 

V. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Minh

Chủ tịch UBMTTQ

2

Trương Quang Thắng

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

3

Bùi Văn Đạt

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Lê Văn Bến

Bí thư Đoàn TNCS HCM

5

Lê Tuấn Anh PBT đoàn 

6

Nguyễn Thị Cẩm

 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

7

Ngô Thị Đào

Chủ tịch Hội Nông dân

8 Bùi Văn An PCT hội nông dân
9 Nguyễn Thị Phương Lan PCT hội LHPN
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 142.626
Online: 10