(Số liệu cập nhật đến ngày 31/6/2019)

TT

NỘI DUNG

SỐ LIỆU

I

DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN (ha)

   200,62

 

II

DÂN SỐ

 

1

Tổng số hộ dân ( Hộ )

    1772

2

Tổng dân số 

- Dân số thường trú ( người )

     +    Nam

     +    Nữ

    6420

 

      

       

3

Mật độ dân số ( Người/km2 )

    

4

Số trẻ em được sinh ra trong năm

     + Trong đó: Sinh trên 2 con

     + Tỷ lệ sinh trên 2 con (%)

       

            

      

5

Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số (%)

         

III

LAO ĐỘNG

 

1

Số người trong độ tuổi lao động

 

  

2

Lực lượng lao động đang làm việc (người)

     + Nông, lâm nghiệp, thủy sản (người)

     + Công nghiệp, xây dựng (người)

     + Thương mại, dịch vụ (người)

      

        

 

   
Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Hà Huy Tập
 Liên kết website
Thống kê: 18.634
Online: 19