1.UBMTTQVN phường

Địa chỉ: ngõ 16 đường Phú Hào - Thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 0914325318

2. Công đoàn phường

Địa chỉ: ngõ 16 đường Phú Hào - Thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 0912235544

3.Hội Liên hiệp Phụ nữ

Địa chỉ: ngõ 16 đường Phú Hào - Thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại:0947292266

4.Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Địa chỉ: ngõ 16 đường Phú Hào - Thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 0949161241

5.Hội Nông dân

Địa chỉ: ngõ 16 đường Phú Hào - Thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 0944725685

6.Hội Cựu Chiến binh

Địa chỉ: ngõ 16 đường Phú Hào - Thành phố Hà Tĩnh

Điện thoại: 0985729579

7.Hội Chữ thập đỏ

Điện thoại: 3854863

8.Hội cựu TNXP

Điện thoại: 6283886

Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Hà Huy Tập
 Liên kết website
Thống kê: 18.611
Online: 14