THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG HÀ HUY TẬP

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Quốc Hùng

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Phạm Văn Đức

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

3

Nguyễn Văn Huyên

Phó Bí thư Đảng ủy - CT UBND

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Quốc Hùng

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Phạm Viết Cường

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

III. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Huyên

Chủ tịch UBND phường

2

Nguyễn Thị Kim Hoa

Phó Chủ tịch UBND phường

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 310.934
Online: 16