1. Thông tin chung: 
      Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh

      Địa chỉ         : Số 72 Phan Đình Phùng – Thành phố Hà Tĩnh 

      Điện thoại    : 0393.856767

      Fax              : 0393.855902

      E-mail          : ubthanhpho@hatinh.gov.vn

2. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân thành phố:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Lộc

 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

2 Phạm Viết Cường  Phó Chủ tịch UBND phường

 

3. Uỷ viên Uỷ ban nhân dân thành phố:

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị công tác

1

Nguyễn Văn Lộc

 Ủy viên UBND , Chủ tịch UBND phường

2

Phạm Viết Cường

Ủy viên UBND , Phó chủ tịch UBND phường

3

Đậu Minh Anh Tuấn

Ủy viên UBND , Trưởng Công an phường

4

Trần Xuân Định

Ủy viên UBND , Phường đội trưởng

 

   


4.  Sơ đồ quản lý, điều hành của Uỷ ban nhân dân thành phố: 

Các phòng ban chức năng:

STT

SĐT

LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

1

 

VĂN PHÒNG HĐND - UBND

2

 

PHÒNG KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH

3

 

VĂN HÓA THÔNG TIN - TDTT - VHVN

4

 

ĐỊA CHÍNH - XÂY DỰNG

5

 

ĐỊA CHÍNH TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

6

 

VĂN HÓA CHÍNH SÁCH

7

 

 TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

8

 

QUÂN SỰ PHƯỜNG

 

   
Văn bản mới ban hành
Bản đồ phường Hà Huy Tập
 Liên kết website
Thống kê: 18.570
Online: 19