Phường Hà Huy Tập trước đây là Xã Thạch Phú thuộc huyện Thạch Hà - Tỉnh Hà Tĩnh. Đến năm 1994 xã Thạch Phú được sát nhập về Thị Xã Hà Tĩnh và đến năm 2004 được  chuyển thành phường Hà Huy Tập mang tên đồng chí Bí thư của Đảng. Phường Hà Huy Tập nằm ở phía Tây của Thành phố Hà Tĩnh. Phía Bắc giáp phường Trần Phú, phía nam giáp phường Đại Nài,  phía Đông giáp phường Nam Hà và phía Tây giáp xã Thạch Tân. Với diện tích 200,6 ha, địa bàn dân cư được chia thành 7 Tổ dân phố với tổng số hộ năm 2019 là 1534 hộ. có 3 tổ dân phố văn còn nhiều hộ sản xuất nông nghiệp, các tổ dân phố còn lại làm dịch vụ buôn bán và hộ cán bộ công nhân, viên chức.

Phường Hà Huy Tập  là mảnh đất giàu truyền thống văn hoá với những con người thân thiện, người dân hoà thuận sống yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau cùng xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội, phát huy được truyền thống cách mạng đã được Đảng và nhà nước phong tặng danh hiệu: ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN

 Những năm qua được sự quan tâm đầu tư hỗ trợ của Tỉnh, Thành phố, công tác quản lý quy hoạch của phường được quan tâm, kết cấu hạ tầng được đầu tư, văn hóa văn minh đô thị  có nhiều chuyển biến tích cực. Chất lượng giáo dục, đào tạo, công tác cải cách hành chính ngày càng được nâng lên, thực hiện tốt chính sách xã hội, các hoạt động VHVN-TDTT ngày càng thu hút và có nhiều nội dung phong phú; Chất lượng tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa từng bước đạt theo tiêu chí đề ra gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" được nhân dân đồng tình thực hiện. Tư tưởng cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân có chuyển biến tích cực, đại bộ phận nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phong trào xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hóa được cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng, phát triển sâu rộng, có tác dụng thiết thực.  Công tác xã hội hoá các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thông tin thể dục thể thao được nhân dân  hưởng ứng sôi nổi. Hiện nay phường có 7/7 tổ dân phố được công nhận tổ dân phố văn hóa hiều năm liền.

Trong những năm qua phường đã tiến hành xây dựng phường văn minh đô thị. Dưới sự chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phường cùng sự nỗ lực của toàn thể dân dân các tổ dân phố. cuối năm 2019 phường Hà Huy Tập đã được công nhận là phường Đạt chuẩn văn minh đô thị, phấn đấu xây dựng phường đạt văn minh đô thị kiểu mẫu trong thời gian tới.

 

Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 311.000
Online: 13