Ngày 05/6/2020 Tại hội Hội trường UBND phường , Hội cựu chiến binh phường Hà Huy Tập tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 31 năm ngày thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam 06/12/1989 – 06/12/2020.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Trương Công Hải phó chủ tịch Hội cựu Chiến binh Tp.Hà Tĩnh, đồng chí Phạm Văn Đức phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường, đồng chí Lê Văn Minh UVBTV Đảng ủy, chủ tịch UBMTTQ  Việt Nam phường Hà Huy Tập. Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Trọng Thâm Nguyên là phó chủ tịch Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh, các đồng chí Nguyên là cán bộ hội qua các thời kỳ, các đồng chí trưởng phó các chi hội và 7 đồng chí CCB vinh dự được nhận kỷ niệm chương CCBVN.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu ôn lại truyền thống tốt đẹp những cống hiến to lớn của các thế hệ CCB qua các thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. chiến đấu, trưởng thành trong lực lượng vũ trang nhân dân do Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, được nhân dân hết lòng tin yêu đùm bọc, Hội cựu chiến binh Việt Nam đã trưởng thành qua các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược, giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Cựu chiến binh đã có những cống hiến to lớn vào sự nghiệp cách mạng và luôn là lực lượng tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần xây đắp nên bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”. Bước vào thời kỳ mới, cùng với Hội cựu chiến bình toàn tỉnh.  Hội cựu chiến binh phường Hà Huy Tập đã phát huy truyền thống tốt đẹp gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; giúp nhau cải thiện đời sống; tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh.

Thời gian qua, Hội CCB Phường  triển khai các phong trào thi đua, cán bộ cựu chiến binh phường luôn gương mẫu đi đầu trong xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa; mỗi một cán bộ, hội viên luôn nêu cao bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, có lập trường chính trị vững vàng, đấu tranh kiên quyết với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động; tham gia đóng góp nhiều ý kiến trong xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chính sách, nhất là đối với những lĩnh vực liên quan đến quốc phòng – an ninh, phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trên mặt trận lao động sản xuất, cán bộ hội viên cựu chiến binh luôn gương mẫu tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tổ chức vay vốn giải quyết việc làm, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong , sản xuất, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình đồng chí, đồng đội; nhiều cựu chiến binh với ý chí tự lực, tự cường, dám nghĩ, dám làm đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất – kinh doanh theo hướng thương mại dịch vụ, quyết tâm xóa đói giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Hội không ngừng chăm lo xây dựng tổ chức vững mạnh, hội viên gương mẫu; phát huy vai trò trách nhiệm của cựu chiến binh trong tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia và gương mẫu thực hiện các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng , xây dựng Đô thị văn minh, xây dựng TDP mẫu, nhà văn hóa mẫu, xây dựng nếp sống văn minh đô thị… Qua các phong trào, mỗi cán bộ, hội viên đã không ngừng phát huy bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám vượt qua những khó khăn về tuổi tác, sức khỏe để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Điều đó càng minh chứng sáng ngời về phẩm chất cách mạng, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ” và xứng đáng với lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua”

(Đồng chí Phạm Văn Đức Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phát biểu tại buổi gặp mặt)

Tại buổi gặp mặt đồng chí Phạm Văn Đức thay mặt Ban thường vụ Đảng  ủy, trân trọng ghi nhận, chúc mừng và biểu dương tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm của cán bộ, hội viên, những kết quả nổi bật của Hội CCB phường trong phong trào hành động cách mạng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, đóng góp xứng đáng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, quốc phòng - an ninh của địa phương trong những năm qua.

 Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thời gian tới, phó Bí thư TT Đảng ủy lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm đối với Hội CCB phường như sau :

Một là, tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, hội viên. Chủ động đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch để bảo vệ chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đưa phong trào đi vào từng từng đối tượng cụ thể; đồng thời động viên cựu chiến binh làm giàu chính đáng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ra toàn Hội; tích cực tham gia thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội ở địa phưong; làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa", công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí gặp khó khăn, hoạn nạn.

Ba là, Hội cựu chiến binh và Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường tiếp tục tăng cường sự phối hợp, với nhiều hình thức phong phú, phù hợp, nhằm giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ, giúp thanh niên thấm nhuần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, noi gương chiến đấu dũng cảm của các anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ đi trước, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội trước mắt và lâu dài.

Bốn là, tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy vai trò cùa Hội cựu chiến binh trong tình hình mới. Phát động các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp Hội, trong mỗi cán bộ, hội viên gắn với việc đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ vững vai trò nòng cốt trong phong trào giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội.

Kết thúc buổi lễ  Đồng chí Phạm Văn Đức PBT TT Đảng ủy; Đ/c Lê văn Minh UVBTV Đảng, Chủ tịch MTTQ  Tặng hoa chúc mừng BTV Hội cựu Chiến Binh phường và chụp hình lưu niệm.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 94.876
    Online: 23