Ngày 27/7/2021, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 17/2021/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021.

Theo đó, Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022 bao gồm:

*Kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022):

- Trình Quốc Hội thông qua 6 dự luật sau:

+ Luật Cảnh sát cơ động;

+ Luật Điện ảnh (sửa đổi);

+ Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi);

+ Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi);

+ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;

+ Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có).

- Trình Quốc hội cho ý kiến các dự luật sau:

+ Luật Dầu khí (sửa đổi);

+ Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1);

+ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

+ Luật Thanh tra (sửa đổi);

+ Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

*Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)

- Trình Quốc hội thông qua:

+ Luật Dầu khí (sửa đổi);

+ Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi);

+ Luật Thanh tra (sửa đổi);

+ Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

- Trình Quốc hội cho ý kiến:

+ Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi);

+ Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).

Nghị quyết 17/2021/QH15 được thông qua ngày 27/7/2021.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 253.975
    Online: 23