Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng

Đề xuất tăng lương của Hội đồng Tiền lương quốc gia vừa được Chính phủ thông qua. Cụ thể ngày 12/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2022. Nghị định quy định mức lương tối thiểu tháng và mức lương tối thiểu giờ áp dụng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo đó, căn cứ theo Điều 2 của Nghị định quy định đối tượng áp dụng gồm:

“1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động.

2. Người sử dụng lao động theo quy định của Bộ luật Lao động, bao gồm:

a) Doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

b) Cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc cho mình theo thỏa thuận.

3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định này.”

Về mức lương tối thiểu tháng, Nghị định quy định các mức lương tối thiểu tháng theo 4 vùng: vùng I là 4.680.000 đồng/tháng, vùng II là 4.160.000 đồng/tháng, vùng III là 3.640.000 đồng/tháng, vùng IV là 3.250.000 đồng/tháng.

Theo tính toán, mức lương tối thiểu nêu trên tăng bình quân 6% (tương ứng tăng từ 180.000 đồng - 260.000 đồng) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu nêu trên gồm tăng 5,3% để bảo đảm đủ mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ (tính đến hết năm 2023) và tăng thêm 0,7% để cải thiện thêm tiền lương cho người lao động.

Về mức lương tối thiểu giờ, Nghị định cũng quy định các mức lương tối thiểu giờ theo 4 vùng: vùng I là 22.500 đồng/giờ, vùng II là 20.000 đồng/giờ, vùng III là 17.500 đồng/giờ, vùng IV là 15.600 đồng/giờ.

Mức lương tối thiểu vùng tăng lên, đồng nghĩa tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cũng có sự điều chỉnh tăng lên. Theo các quy định của pháp luật hiện hành, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc gồm các khoản: Mức lương, phụ cấp lương, các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động, nhưng có giới hạn mức lương tháng đóng bắt buộc tối thiểu và tối đa. Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối thiểu theo từng vị trí công việc hoặc chức danh, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng. Còn mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối đa bằng 20 tháng lương cơ sở (hiện nay 1,49 triệu đồng/tháng)./.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 236.108
    Online: 8