Ngày 15/8/2022 UBND Tỉnh Hà Tĩnh ban hành quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Theo quyết định này, Tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã là: 67.

STT

Tên thủ tục hành chính/DVCTT

Ghi chú

 
 

I

Lĩnh vực Đất đai

 

1

Hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã

 

 

II

Lĩnh vực Thủy lợi

 

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

 

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

 

 

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

 

 

III

Lĩnh vực Phòng chống thiên tai

 

1

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

 

 

IV

Lĩnh vực Trồng trọt

 

1

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

 

 

V

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

1

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp xã)

 

 

VI

Lĩnh vực Quản lý Công sản

 
 1.  

Thuê tài sản thuộc quyền quản lý của cơ quan, đơn vị.

 

 
 1.  

Bán tài sản công.

 

 
 1.  

Bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ.

 

 
 1.  

Hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công.

 

 
 1.  

Thanh lý tài sản công.

 

 
 1.  

Tiêu hủy tài sản công cấp xã

 

 
 1.  

Xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị hủy hoại

 

 

VII

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

 
 1.  

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

 

 
 1.  

Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật

 

 
 1.  

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

 

 
 1.  

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

 

 
 1.  

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

 

 
 1.  

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

 

 
 1.  

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

 

 

VIII

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

 
 1.  

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

 

 
 1.  

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

 

 

IX

Lĩnh vực Giáo dục và đào tạo 

 

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

 

 

2

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động trở lại

 

 

3

Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập).

 

 

X

Lĩnh vực Văn hóa

 

1

Thông báo tổ chức lễ hội

 

 

2

Xét tặng Danh hiệu Gia đình văn hóa hằng năm

 

 

3

Xét tặng Giấy khen Gmia đình văn hóa

 

 

XI

Lĩnh vực Thể dục Thể thao

 

1

Công nhận Câu lạc bộ thể thao cơ sở

 

 

XII

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư

 

1

Thông báo thành lập tổ hợp tác

 

 

2

Thông báo thay đổi tổ hợp tác

 

 

3

Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác

 

 

XIII

Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng

 5

 
 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

 

 
 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

 

 
 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

 

 
 1.  

Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

 

 
 1.  

Tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”

 

 

XIV

Lĩnh vực Hộ tịch

17 

 
 1.  

Đăng ký khai sinh

 

 
 1.  

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

 
 1.  

Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

 

 
 1.  

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

 

 
 1.  

Đăng ký khai tử

 

 
 1.  

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới

 

 
 1.  

Đăng ký giám hộ

 

 
 1.  

Đăng ký chấm dứt giám hộ

 

 
 1.  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

 
 1.  

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

 

 
 1.  

Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

 

 
 1.  

Đăng ký lại khai sinh

 

 
 1.  

Đăng ký lại kết hôn

 

 
 1.  

Đăng ký lại khai tử

 

 
 1.  

Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

 

 
 1.  

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

 

 
 1.  

Cấp bản sao trích lục hộ tịch

 

 

XV

Lĩnh vực Nuôi con nuôi

 3

 
 1.  

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

 

 
 1.  

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

 

 
 1.  

Giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi

 

 

XVI

Lĩnh vực Chứng thực

 

1

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

 

 

2

Chứng thực di chúc

 

 

3

Cấp bản sao từ sổ gốc

 

 

XVII

Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật

 2

 

1

Công nhận tuyên truyền viên pháp luật

 

 

2

Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

 

 

XVIII

Lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở

 

1

Thủ tục công nhận hòa giải viên

 

 

2

Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

 

 

3

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

 

 

4

Thanh toán thù lao cho hòa giải viên

 

 
 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
  Bản đồ hành chính
   Liên kết website
  Thống kê: 310.981
  Online: 26