Ban hành kèm theo Quyết định 2407/QĐ-UBND, ngày 17 tháng 07 năm 2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh và Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

TT

Nội dung

Mức thu

I

CHỨNG THỰC

1

Chứng thực bản sao từ bản chính

 

2.000 đồng/trang. Từ trang thứ 03 trở lên thu 1.000 đồng/trang, nhưng mức thu tối đa thu không quá 200.000 đồng/bản.

2

Chứng thực chữ ký

10.000 đồng/trường hợp.

3

Chứng thực hợp đồng, giao dịch, di chúc, văn bản thừa kế

50.000 đồng/ hợp đồng, giao dịch.

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

20.000 đồng/ hợp đồng, giao dịch.

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

10.000 đồng/ hợp đồng, giao dịch.

II

HỘ TỊCH

1

Đăng ký khai sinh quá hạn; đăng ký lại khai sinh; đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

10.000

2

Đăng ký khai tử quá hạn; đăng ký lại khai tử; đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài tại khu vực biên giới

10.000

3

Đăng ký lại kết hôn

10.000

4

Nhận cha, mẹ, con

20.000

5

Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi cư trú ở trong nước

10.000

6

Bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước

10.000

7

Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

10.000

8

Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác

10.000


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:Tin cùng chuyên mục

   Bình luận


  Mã xác thực không đúng.
   Bản đồ hành chính
    Liên kết website
   Thống kê: 310.936
   Online: 16