Quyết định số 1917/QĐ-BQP ngày 15/5/2019 của Bộ Quốc phòng, Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa và công khai kết quả giải quyết trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc Phòng

Quyết định số 1917/QĐ-BQP ngày 15/5/2019 của Bộ Quốc phòng, Công bố Danh mục TTHC tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa và công khai kết quả giải quyết trực tuyến trên Cổng dịch vụ công của Bộ Quốc Phòng. 

Trong đó có 4 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Xã, Phường.

Quyết định số 1917/QĐ-BQP ngày 15/5/2019 của Bộ Quốc phòng (4 TTHC)

1

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần, cấp “giấy chứng nhận” đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh Bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế.

 

2

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu, nhập ngũ, tuyển dụng, sau ngày 30/4/1975, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế trong Quân đội đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

 

3

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân; công nhân viên chức Quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế sau ngày 30/5/1975, có dưới 15 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc (đối tượng còn sống) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng.

 

4

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân, công nhân viên chức quốc phòng; dân quân tự vệ trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc và làm nhiệm vụ Quốc Tế sau ngày 30/4/1975, đả phục viên, xuất ngủ, thôi việc (đối với đối tượng đã từ trần) do Bộ Quốc phòng giải quyết.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 310.916
    Online: 20