Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp xã

Ban hành kèm theo quyết định là danh mục 3 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyêt của UBND cấp xã. Trong đó có 1 Thủ tục hành chính đã được thay thế bởi quyết định số Quyết định số 1996/ QĐ-UBND ngày 28/9/2022 của UBND Tỉnh Hà Tĩnh .

Quyết định số 4017/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh: 02 TTHC.

 

6

Hòa giải tranh chấp đất đai cấp xã.

 

7

Đăng ký khai thác nước dưới đất.

 

 

Cập nhật.

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 345.643
    Online: 12