MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ TÀI XỬ LÝ VI PHẠM VÀ YÊU CẦU NGƯỜI DÂN THỰC HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ

( Quy định tại nghị định 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng)

I. CHẾ TÀI XỬ LÝ TRONG VI PHẠM XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ

1. Không thông báo khởi công: Phạt tiền từ 2.500.000đ đến 5.000.000đ.

2. Thi công xây dựng không che chắn, để rơi vãi vật liệu xây dựng hoặc để vật liệu xây dựng không đúng nơi quy định : Phạt tiền từ 1.500.000đ đến 2.500.000đ.

3. Không công khai giấy phép xây dựng tại địa điểm thi công xây dựng trong suốt quá trình thi công: Phạt tiền từ 2.500.000đ đến 5.000.000đ.

4. Không thực hiện thủ tục để điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng: Phạt tiền từ 7.500.000đ đến 10.000.000đ.

5. Thi công xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng ( đối với công trình sửa chữa, cải tạo, di dời công trình và giấy phép có thời hạn): Phạt tiền từ 7.500.000đ đến 10.000.000đ.

6. Thi công công trình gây lún, nứt hoặc hư hỏng công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình lân cận: Phạt tiền từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ.

7. Thi công công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với giấy phép cấp xây dựng mới: Phạt tiền từ 15.000.000đ đến 20.000.000đ.

8. Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng: Phạt tiền từ 30.000.000đ đến 40.000.000đ.

9. Xây dựng không đúng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị được duyệt: Phạt tiền từ 40.000.000đ đến 50.000.000đ.

10. Xây dựng cơi nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác hoặc khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung: Phạt tiền từ 40.000.000đ đến 50.000.000đ.

11. Xử phạt hành vi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm sau khi đã lập biên bản vi phạm hành chính dù người có thẩm quyền đã yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm : Phạt tiền từ 50.000.000đ đến 60.000.000đ.

12. Xử phạt hành vi đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà tái phạm nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự: Phạt tiền từ 60.000.000đ đến 70.000.000đ.

II. MỘT SỐ YÊU CẦU TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NHÀ Ở RIÊNG LẺ

- Sau khi có giấy phép xây dựng, đề nghị chủ hộ làm việc với UBND phường (nơi xây dựng công trình) để làm thủ tục thông báo khởi công và các thủ tục khác theo đúng quy định.

- Quá trình thi công xây dựng phải có các biện pháp che chắn không làm ảnh hưởng vệ sinh môi trường và các hộ xung quanh; không làm hư hỏng, biến dạng, thay đổi các kết cấu hạ tầng liên quan.

- Nghiêm cấm việc trộn xi măng trên mặt đường thảm nhựa và trên vỉa hè đã được lát gạch.

- Có nghĩa vụ kê khai và nộp các khoản thuế, phí theo quy định.

- Có biện pháp thu gom, xử lý, vận chuyển, đồ vật liệu thải đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường và đúng nơi quy định.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG HÀ HUY TẬP


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 311.012
    Online: 14