THÔNG TIN CHUNG

   Tên cơ quan: Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ phường Hà Huy Tập

      Địa chỉ         : Đường Lê Duẩn - TP Hà Tĩnh

 

I. THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY PHƯỜNG Hà Huy Tập

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Đức

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

2

Nguyễn Văn Huyên Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND

 

II. THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Đức

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

2

Phạm Viết Cường

Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân

 

III. CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

* Ban Kinh tế xã hội:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Phạm Văn Đức Trưởng ban
2 Hồ Thị Ái Phó ban
3 Lê Văn Hòa Ban viên
4 Trần Xuân Định Ban viên
5 Ngô Thị Đào Ban viên

* Ban Pháp chế:

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Lê Văn Minh

Trưởng  ban
2 Nguyễn Thị Cẩm Phó ban
3 Dương Thị Huê Ban viên
4 Lê Tuấn Anh Ban viên

 

IV. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Nguyễn Văn Huyên

Chủ tịch UBND phường

2

Nguyễn Thị Kim Hoa

Phó Chủ tịch UBND phường

 

V. CÁN BỘ CÔNG CHỨC CHUYÊN MÔN PHƯỜNG

TT Họ và tên Vị trí công tác
1 Đinh Xuân Hoàn  Văn hóa thông tin
2 Trần Thị Huyền Văn hóa chính sách
3 Trần Cao Cường Địa chính xây dựng
4 Trần Minh Học Địa chính TN - MT
5 Thiều Đăng Chiến văn phòng thống kê
6 Phan Thị Hương Kế toán TC - NS
7 Dương Thị Huê Tư pháp - hộ tịch
8 Trần Xuân Định Phường đội trưởng
9 Ngô Thị Thắm Văn phòng thống kê

 

VI. UBMTTQ VÀ CÁC ĐOÀN THỂ 

TT

Họ và tên

Chức vụ

1

Trương Quốc Hùng

Chủ tịch UBMTTQ

2

Lê Văn Minh

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

3

Trương Quang Thắng

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

4

Lê Tuấn Anh

Bí thư Đoàn TNCS HCM

5

Nguyễn Thị Cẩm Tú PBT đoàn 

6

Nguyễn Thị Cẩm

 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

7

Ngô Thị Đào

Chủ tịch Hội Nông dân

8 Dương Thị Thiện PCT Hội Nông dân
9 Phạm Thị Huyền Trang PCT Hội Hội Liên hiệp Phụ nữ
Bản đồ hành chính
 Liên kết website
Thống kê: 345.623
Online: 11