Thực hiện Công văn số 49/UBND -VHTT, ngày 12/8/2021 của UBND Thành phố Hà Tĩnh về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm Cách mạng Tháng Tám(19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2021); UBND phường Hà Huy Tập triển khai nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Xây dựng tin bài tuyên truyền trên trang thông tin điện tử phường, đài phát thanh của phường và Tổ dân phố.

2. Các cơ quan, đơn vị, các trường học, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ quan.

3. Các Tổ dân phố tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại nhà văn hóa các tổ dân phố; thông báo nhân dân treo cờ Tổ quốc tại hộ gia đình. UBND phường sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá xếp loại vào cuối năm.

* Thời gian treo cờ, khẩu hiệu:

Bắt đầu từ ngày 17/8/2021 đến ngày 06/9/2021.

* Nội dung khẩu hiệu tuyên truyền:

- Nhiệt liệt chào mừng 76 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2021) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2021)!

- Tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 muôn năm!

- Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021!

- Quyết tâm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh sớm đạt chuẩn nông thôn mới, trở thành tỉnh khá của cả nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 345.669
    Online: 7