QĐ số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 về việc phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Các cơ quan TW được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp Huyện, xã

QĐ số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019  về việc phê duyệt danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Các cơ quan TW được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp Huyện, xã. 
Trong đó có 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Cấp xã

QĐ số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 (14 TTHC)

Lĩnh vực động viên quân đội

1

Đăng ký tạm vắng đối với đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).

 

2

Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).

 

Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội

3

Giải quyết chế độ hưu trí hàng tháng đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 01/4/2000.

 

Lĩnh vực Dân quân tự vệ

4

Trợ cấp đối với dân quân bị ốm hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị ốm dẫn đến chết.

 

5

Trợ cấp đối với dân quân bị tai nạn hoặc đối với thân nhân khi dân quân bị tai nạn dẫn đến chết.

 

Lĩnh vực nghĩa vụ quân sự

6

Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu.

 

7

Đăng ký phục vụ trong ngạch dự bị.

 

8

Đăng ký nghĩa vụ quân sự bổ sung.

 

9

Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập.

 

10

Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến khi thay đổi nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập.

 

11

Đăng ký nghĩa vụ quân sự tạm vắng.

 

12

Đăng ký miễn gọi nhập ngũ thời chiến.

 

Lĩnh vực chính sách

13

Thủ tục giải quyết chế độ hưu trí đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc.

 

14

Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp 1 lần đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân nhập ngũ sau ngày 30/4/1975, trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ Quốc tế, có đủ từ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội, cơ yếu đã phục viên xuất ngũ, thôi việc (đối tượng từ trần).

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 325.657
    Online: 9