Triển khai Văn bản số 614/TB-SKHCN ngày 28/4/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về đăng ký nhu cầu tìm kiếm, chuyển giao công nghệ nước ngoài. 

Ủy ban Nhân dân Phường Hà Huy Tập thông báo đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân (đơn vị) trên địa bàn phường căn cứ vào nhu cầu và năng lực của đơn vị đề xuất nhu cầu cần tìm kiếm, chuyển giao công nghệ từ nước ngoài (có Biễu mẫu Phiếu đề xuất kèm theo) Gửi về UBND Phường qua Văn phòng - Thống kê trước ngày 24/5/2023.

UBND Phường Hà Huy Tập trân trọng thông báo đến các đơn vị trên địa bàn Phường được biết và tham gia đăng ký đề xuất nếu có nhu cầu./.

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 345.616
    Online: 4