TPHT- Sáng 12/6, Thành ủy Hà Tĩnh kết nối đường truyền hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Kết luận số 01-KL/TW). Hội nghị được kết nối đến 15 điểm cầu trong toàn thành phố. Dự hội nghị có đồng chí Dương Tất Thắng, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy và các đồng chí trong BTV Thành ủy.

Thời gian qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW được các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả. Việc học tập chuyên đề toàn khóa và xây dựng chủ đề hằng năm tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên.

    Các cấp ủy thực hiện hiệu quả việc kết hợp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết, kết luận của Trung ương. Cấp ủy, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội chủ động xây dựng chuyên đề hằng năm gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Việc thực hiện tốt Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm với phong trào thi đua yêu nước được hưởng ứng mạnh mẽ; nhiều cách làm chủ động, linh hoạt, sáng tạo, nhiều mô hình mới, cách làm hay đã góp phần quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các chỉ tiêu KT - XH, bảo đảm QP - AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.

Sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; kinh tế phục hồi và tăng trưởng; văn hóa, xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững có nhiều chuyển biến tích cực; QP-AN được củng cố, thúc đẩy hợp tác đối ngoại, ổn định chính trị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe tham luận về kết quả; bài học kinh nghiệm sau 2 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các giải pháp trong thời gian tới.

Các ý kiến nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm; kết hợp chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Hội nghị cũng tổ chức giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về học và làm theo Bác của các gương điển hình.

https://hatinhcity.gov.vn/portal/pages/2023-06-12/HOI-NGHI-TRUC-TUYEN-TOAN-QUOC-DANH-GIA-THUC-HIEN-K-468498.aspx


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 311.010
    Online: 14