TPHT- Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh có Quyết định số 2370/ QĐ-BCĐ, ngày 18 tháng 6 năm 2021 về việc kết thúc thời gian cách ly y tế tại thành phố Hà Tĩnh, các địa bàn thuộc xã Tân Lâm Hương huyện Thạch Hà và tiếp tục thực hiện theo Chỉ thị 15/CT-TTG ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn thành phố.

Các lực lượng chức năng tiến hành di dời rào chắn tại chốt Cầu Phủ

Theo đó kết thúc thời gian áp dụng biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch COVID – 19 (theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ) tại thành phố Hà Tĩnh và các địa bàn thuộc xã Tân Lâm Hương huyện Thạch Hà kể từ 12 giờ ngày 18/6/2021.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh yêu cầu UBND thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chỉnh phủ; phạm vi áp dụng trên địa bàn toàn thành phố; thời gian áp dụng bắt đầu từ 12 giờ ngày 18/6/2021 cho đến khi có quyết định tiếp theo.

UBND thành phố chỉ đạo triển khai, kiểm tra giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo tinh thần Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2650 ngày 05/5/2021 về việc tạm dừng một số hoạt động, dịch vụ không thiết yếu để phòng, chống dịch Covid – 19 và các quy định phòng, chống dịch Covid – 19 hiện hành.

Tháo dỡ rào chắn thông xe tại Cầu Hộ Độ

Đối với cac địa điểm có ca dương tính trong cộng đồng trên địa bàn, UBND thành phố Hà Tĩnh căn cứ theo quyết định số 3986 của Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid – 19” và Văn bản chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 tỉnh để áp dụng thực hiện theo đúng quy định.

Người và phương tiện giao thông ra, vào thành phố Hà Tĩnh sau 12 giờ trưa ngày 18/6/2021

 Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tỉnh giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, chủ tịch UBND huyện Thạch Hà chỉ đạo cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã có liên quan thực hiện việc dỡ bỏ vùng cách ly y tế tại thành phố Hà Tĩnh và các địa bàn thuộc xã Tân Lâm Hương huyện Thạch Hà

https://hatinhcity.gov.vn/portal/pages/2021-06-18/Ket-thuc-thoi-gian-cach-ly-y-te-thanh-pho-Ha-Tinhoguank9wbcg6.aspx


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 310.963
    Online: 29