Năm 2020, chỉ số CCHC thành phố tiếp tục dẫn đầu khối các huyện, thị xã; Công tác CCHC được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), nhất là người đứng đầu trong thực hiện CCHC được nâng lên. Các cấp, ngành huy động được nguồn lực để củng cố, bổ sung trang thiết bị thực hiện chính quyền điện tử, ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT). Thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp, ngành tiếp tục được đơn giản hóa, cắt giảm thời gian giải quyết, quy trình giải quyết.

Tính đến ngày 20/11/2020, UBND thành phố đã niêm yết công khai đầy đủ 295 thủ tục hành chính do UBND tỉnh công bố thuộc thẩm quyền thành phố và chỉ đạo 15 phường, xã niêm yết đầy đủ 188 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã. Ngoài ra, tại UBND thành phố còn niêm yết 51 TTHC của các ngành dọc và các cơ quan cấp tỉnh. Năm 2020, Thành phố đã tiếp nhận 15.739, tỷ lệ đúng hạn 99,98% . Trong đó có 308 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến theo DVC mức độ 3, 4.

Thành phố đã thành lập Trung tâm y tế, tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm DSKHHGĐ và Trung tâm Y tế dự phòng. Đội ngũ CBCCVC từng bước có số lượng, cơ cấu hợp lý, trình độ chuyên môn được nâng lên, đáp ứng tiêu chuẩn ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức. Tính đến hết tháng 10/2020, đã thực hiện tinh giản biên chế 14 trường hợp. Đến nay 15/15 phường, xã trên địa bàn thành phố đã thành lập tổ dịch vụ công lưu động, có quy chế và kế hoạch hoạt động của tổ; thành viên tổ chủ yếu gồm cán bộ đoàn thành niên, đoàn thể và cán bộ công chức phường, xã. Từ tháng 6/2020 các tổ được thành lập và đến nay đã giải quyết được 75 hồ sơ trực tuyến cho Nhân dân trên địa bàn, đặc biệt các là đối tượng khó khăn như ốm đau, tàn tật, già cả, neo đơn... chưa tiếp cận được dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Cải cách tài chính công đạt kết quả tích cực. Duy trì thường xuyên việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan hành chính.

Năm 2021, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC với mục tiêu giữ vững và duy trì vị trí đứng đầu về chỉ số Cải cách hành chính. Chiều 02/3/2021, UBND thành phố tổ chức hội nghị triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2021. Đồng chí Phạm Hùng Cường, UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì hội nghị.

Năm 2021, Thành phố tiếp tục thực hiện CCHC trên tất cả các lĩnh vực, chú trọng hiện đại hóa nền hành chính, cải cách TTHC, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao chất lượng CBCCVC, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp. Phấn đấu nâng cao các chỉ số: PAPI chỉ số CCHC cải cách hành chính (PAR INDEX), sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của thành phố để đứng đầu.

Đồng chí Phạm Hùng Cường, UV BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, cần tập trung khắc phục những hạn chế, tồn tại từ nhiều năm qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác CCCH như sau:

    Xây dựng và ban hành Kế hoạch CCHC thành phố giai đoạn 2021-2030 trên cơ sở Kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2021-2030 và thực tiễn công tác CCHC của thành phố Hà Tĩnh. Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, loại bỏ chồng chéo, trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ; gắn với tiếp tục thực hiện tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đề xuất các giải pháp nâng cao tỷ lệ TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 có phát sinh hồ sơ đạt tỷ lệ 35% trở lên trở lên trong tháng 3/2021; đồng thời có tổng hợp báo cáo về UBND thành phố hàng tháng và phối hợp với Văn phòng HĐND-UBND thành phố đề xuất hướng xử lý đối với các phòng, đơn vị không thực hiện chỉ tiêu dịch vụ công mức độ 3, 4. Chỉ đạo Trung tâm hành chính công áp dụng việc lấy ý kiến phản ánh của người dân đối với sự phục vụ của Trung tâm hành chính công thành phố bằng hình thức điện tử hoàn thành trong Quý II/2021. Triển khai và vận hành phần mềm tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư. Trong năm 2021, TP Hà Tĩnh sẽ hướng đến việc khuyến khích người dân thanh toán lệ phí giải quyết TTHC qua thẻ bằng việc lắp đặt máy quét thẻ tự động. Tiến hành trả lời người dân bằng hình thức trực truyến qua zalo. Triển khai việc quét mã QR để người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu thông tin về tiến độ xử lý hồ sơ thủ tục của mình, phải hướng đến mục tiêu sẽ cấp giấy phép xây dựng và chứng thực qua điện tử.

Tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với thành quả mà Thành phố Hà Tĩnh đã có được trên lĩnh vực cải cách hành chính trong những năm qua, thời gian tới, Thành phố sẽ tiếp tục là đầu tàu của Tỉnh trong cải cách hành chính để góp phần xây dựng và hoàn thiện chính quyền số./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 310.917
    Online: 21