Vào lúc 14h30p tại hội trường tầng 3 UBND phường Hà Huy Tập. Hội nông dân phường Hà Huy Tập đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và biểu dương nông dân SXKD giỏi giai đoạn 2017 - 2022. Tổng kết Nghị quyết số 29 của BCH TW hội về " Nâng cao chất lượng phong trào nông dân thi đua KDSX giỏi đoàn kết giúp đỡ nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" giai đoạn 2016 - 2020. Về tham dự hội nghị ở thành phố có đồng chí: Trương Công Trung - Thành ủy viên - chủ tịch hội Nông dân thành phố; đ/c Lê Thị Bích Hằng - Ủy viên ban thường vụ - phó chủ tịch hội nông dân thành phố; ở phường có đồng chí Phạm Văn Đức - phó bí thư Đảng ủy phường Cùng các đồng chí trong thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và trưởng cac đoàn thể, các đồng chí trong BCH hội nông dân phường, các đồng chí trong BCH các chi hội và 10 hộ sản xuất kinh doanh tiêu biểu.

Từ thực tế phong trào 5 năm qua đã xuất hiện ngày càng nhiều những nông dân điển hình trong  nhiều lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ… đó là những nông dân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám là,  mạnh dạn đầu tư dũng cảm đương đầu với thất bại và với nhiều sự số do thiên tai và dich bệnh gây ra để vượt qua khó khăn, thách thức với nhiều cách làm sáng tạo, độc đáo để làm giàu cho gia đình, Nhiều hộ có qui mô sản xuất lớn, thu hút hàng chục, cho thu nhập  cao. Phong trào 5 năm qua đã làm thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm của người nông dân đó là: chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, manh mún- sang sản xuất hàng hóa lớn ; từ sản xuất theo kinh nghiệm truyền thống- sang ứng dụng công nghệ cao; từ coi trọng về số lượng sản phẩm- sang chất lượng, giá trị lợi nhuận gắn với an toàn thực phẩm và phát triển bền vững. 10 đại biểu nông dân tiêu biểu về dự Hội nghị hôm nay là những tấm gương sáng, những mô hình thực tế có sức lan tỏa và thu hút mọi người cùng tham gia

Để phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi,đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững ngày càng có chiều sâu và đạt kết quả cao hơn nữa trong thời gian tới  Hội sẽ tiếp tục thực hiện một số nội dung sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, mà trọng tâm là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền. Phong trào Hội phải bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đề ra các nội dung thi đua và khẩu hiệu hành động thiết thực thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia.

-Tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức trong sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo mọi điều kiện giúp cho nông dân làm giàu và giảm nghèo bền vững; tổ chức thực hiện phong trào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương .

-Để thực hiện tốt chức năng của Hội Nông dân là tập hợp, vận động, giáo dục hội viên nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt; là người đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nông dân thì tổ chức Hội phải vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực sự là trung tâm và nòng cốt trong phong trào nông dân, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cán bộ, hội viên nông dân

Kết thúc hội nghị  Hội nông dân phường Hà Huy Tập đã trao giấy khen cho 10 hội viên đại biểu nông dân tiêu biểu là những tấm gương sáng, những mô hình thực tế có sức lan tỏa và thu hút mọi người cùng tham gia.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 289.736
    Online: 11