Thời gian tuyển sinh đối tượng 1: 7h30 ngày 12 – 13/6/2023. 
Thời gian tuyển sinh đối tượng 2: 7h30 ngày 14/6/2023
Thời gian tuyển sinh đối tượng khác (Nếu còn chỉ tiêu) 7h30 ngày 23/6/2023. 
Chi tiết theo file thông báo đính kèm. 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 310.886
    Online: 7