Công tác đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố. Thông qua đó, giúp các cơ quan, đơn vị nắm bắt được mong muốn, khuyến nghị của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của địa phương nhằm nâng cao sự hài lòng và lợi ích của người dân, tổ chức, đồng thời góp phần cải thiện chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

Thực hiện kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 28/9/2022 của UBND tỉnh về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2022; ngày 30/9/2022, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch số 152/KH-UBND của UBND thành phố về khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh năm 2022 và thành lập tổ khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước tại các phường, xã

Từ ngày 08 đến ngày 10/10/2022, Tổ khảo sát đã tiến hành triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan nhà nước tại 15/15 phường, xã trên địa bàn thành phố bằng hình thức phát phiếu xin ý kiên trực tiếp, tập trung tại Nhà văn hóa các phường, xã.

Phiếu khảo sát gồm có 2 phần, phần thứ nhất là thông tin chung về người cho ý kiến đánh giá và phần thứ 2 với 11 câu hỏi đánh giá của tổ chức cá nhân về Bộ phận một cửa (nơi đón tiếp, giải quyết các TTHC); tinh thần, thái độ phục vụ; chất lượng hướng dẫn của cán bộ, công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, thời gian giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các phường, xã.

Đối tượng được lấy phiếu khảo sát là người dân, cá nhân đại diện các tổ chức, doanh nghiệp đã giao dịch và nhận kết quả giải quyết các TTHC tại Bộ phận một cửa của UBND các phường, xã trong thời gian từ 01/9/2021 đến 31/8/2022 thuộc 3 lĩnh vực: Tư pháp, Tài nguyên - Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội.

Mặc dù việc lấy phiếu khảo sát chủ yếu tổ chức vào các ngày nghỉ lễ cuối tuần, thời tiết không thuận lợi, tuy nhiên người dân đến rất đông đủ và cho ý kiến đánh giá đảm bảo khách tính quan, chính xác và rất trách nhiệm về sự hài lòng của người dân đối với quá trình phục vụ của các cán bộ, công chức các phường, xã thông qua phiếu khảo sát.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
    Bản đồ hành chính
     Liên kết website
    Thống kê: 289.770
    Online: 8